W objęciach biofilii. Emocjonalny komponent percepcji środowiska przyrodniczego – Zbigniew Wróblewski, Anna Głowik

Hipoteza biofilii, sformułowana przez Ericha Fromma (1973) oraz spopularyzowana przez E. O. Wilsona (1984), przedstawia wyjaśnienie postawy pozytywnie waloryzującej różne aspekty relacji człowieka do środowiska przyrodniczego. W ramach tej hipotezy zostaną zinterpretowane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z użyciem metod narracyjnych w trzech grupach badawczych zróżnicowanych pod względem obszaru i intensywności kontaktu respondentów ze środowiskiem przyrodniczym. Kluczowym elementem analiz będzie charakterystyka komponentu emocjonalnego w percepcji środowiska.

 

Wilson, E.O. Biophilia, Cambridge, Ma.: Harvard University Press, 1984 Kellert, S.R. and Wilson, E.O. (eds.) The Biophilia Hypothesis. Washington, D.C.: Island Press, 1993

 

 

Zbigniew Wróblewski

Anna Głowik