Językowe uwarunkowania zjawisk umysłowych na przykładzie klasycznego języka arabskiego – Tomasz Stefaniuk

dr hab. Tomasz Stefaniuk
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Językowe uwarunkowania zjawisk umysłowych na przykładzie klasycznego języka arabskiego

Rozwój języka arabskiego. Klasyczny język arabski a współczesne dialekty. Język arabski jako język filozofii i nauki. Tworzenie neologizmów w języku arabskim – ujęcie historyczne. Czy język arabski może być językiem nauki?

Development of the Arabic language. Classical Arabic language and contemporary dialects. Arabic as a language of philosophy and science. Creation of neologisms in Arabic – a historical approach. Can Arabic language be a language of science?

 

Tomasz Stefaniuk