Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda – Joanna Jurewicz

Prof. dr hab. Joanna Jurewicz
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

Why do we need a cognitive approach to study the oldest texts of humanity? Metaphor in the Rig Veda

Po co nam ujęcie kognitywne w badaniach najstarszych teksów ludzkości? Metafora w Rygwedzie

 

Joanna Jurewicz