Ważne informacje organizacyjne

terminy

 • do 30 czerwca 2017 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 25 sierpnia 2017 r. zgłoszenie uczestnictwa
 • do 7 lipca 2017 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 31 sierpnia 2017 r. kwalifikacja prezentacji studencko-doktoranckich
 • do 31 lipca 2017 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo
 • do 7 września 2017 r. uiszczenie opłaty za uczestnictwo
 • do 31 sierpnia 2017 r. przesłanie materiałów warsztatowych
 • do 15 września 2017 r. przesłanie materiałów warsztatowych.

Szczegółowy program Letniej Szkoły Kognitywistki wraz z tytułami i abstraktami referatów prezentacji studencko-doktoranckich zostanie opublikowany po 20 lipca 31 sierpnia 2017 r.

cztery sesje wykładowo-warsztatowe

obejmujące 2 wykłady plenarne, 4 wykłady szczegółowe oraz 6 warsztatów; razem ok. 20 godzin wykładów i warsztatów

dwie sesje studencko-doktoranckie

dziewięć godzin i 16 prezentacji projektów studencko-doktoranckich

Kazimierz Dolny

piękny i niepowtarzalny o każdej porze roku.  Dzisiejszy Kazimierz uważany jest za perłę architektury polskiej, mekkę artystów oraz jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju.

Letnia Szkoła Kognitywistyki

organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją  tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka, kulturowe badania fotografii oraz ludologia.

Ideą przewodnią Szkoły

jest przedstawienie stanu badań oraz rozumienia zjawisk z zakresu szeroko pojętej komunikacji, w tym dwóch jej rodzajów: (1) komunikacji wizualnej, w szczególności pozawerbalnych przekazów takich jak piktogramy, komunikaty masowej kultury czy dzieła sztuki, a także: (2) komunikacji interpersonalnej, w tym mechanizmów tzw. czytania umysłów oraz rozumienia intencji innych osób. Odpowiednio do obu aspektów i rodzajów komunikacji i komunikowania się rozpatrywane będą, głównie w formie warsztatowej, następujące kwestie: odbiór przekazów artystycznych przez osoby z dysfunkcjami poznawczymi; specyfika reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej, funkcjonowanie fotograficznej dokumentacji Holokaustu; eksperymenty fotograficzne; wizualna strona gier wideo i gier komputerowych; testy fałszywego przekonania.

Warunkiem udziału w spotkaniu

jest zgłoszenie uczestnictwa w postaci kwestionariusza online z opisem dotychczasowego doświadczenia. Zapraszamy również do zgłoszenia własnego projektu i zaprezentowania go podczas Letniej Szkoły. Zgłoszenia projektów podlegają ocenie i wyborowi przez Radę Programową Szkoły. Koszt udziału w Letniej Szkole Kognitywistyki PTK wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie w ośrodkach wypoczynkowych UMCS i KUL w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy mają zapewniony udział w plenarnych wykładach i warsztatach oraz możliwość zaprezentowania własnych projektów badawczych.

Organizatorzy przewidzieli również możliwość uczestnictwa w Szkole bez noclegów i posiłków.

miejsce obrad

to położona w pięknej okolicy Rajchertówka, czyli Dom Pracy Twórczej KUL. Od kazimierskiego Rynku z renesansowymi kamieniczkami ten zabytkowy dworek z malowniczym ogrodem dzieli kilkuminutowy spacer malowniczą drogą wzdłuż Wisły. Kazimierz Dolny, ul. Puławska 94.

koszty

 • pełne uczestnictwo w Letniej Szkole Kognitywistyki w wysokości 350 zł od uczestnika obejmuje:
  • nocleg w pokojach wieloosobowych (3 noce)
  • wyżywienie (3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje, serwisy kawowe)
 • uczestnictwo w Szkole bez noclegów i posiłków
  • studenci i doktoranci – 50 zł
  • pozostałe osoby – 100 zł

numer konta do wpłaty

24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tytuł wpłaty

Letnia Szkoła Kognitywistyki – imię i nazwisko